Med fokus på design och teknik

Webbredaktör, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

De informations- och kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd av detta växer behovet av professionella webbredaktörer och andra informationsinriktade specialister. Efter avslutad utbildning från webbredaktörsprogrammet har du kompetens som spänner över ett brett register. Förutom kunskap om redaktionellt arbete ger utbildningen färdigheter i strategisk utveckling, grafisk produktion och interaktionsdesign. Det ger dig möjlighet att tillföra mycket som en del i ett utvecklings- och formgivningsteam.

Under utbildningen får du kunskaper om bild, färg och form, text och informationsstrukturer, men även programmering och standarder för tillgänglighet och hållbarhet utifrån ett användbarhetsperspektiv. Du får också möjlighet att specialisera dig under termin fem, som består av valbara kurser. Utbildningen kombinerar innehållsproduktion, teknik och grafisk design, vilket gör att du får goda kunskaper i att skapa och formge tilltalande innehåll med hjälp av text, bild och visualisering.

Genom utbildningen får du möjlighet att arbeta med case hos externa organisationer eller företag. Hela utbildningen avslutas med ett vetenskapligt examensarbete som kan ta sin utgångspunkt i problem som identifierats i en organisation eller ett företag. Det innebär att du får tillämpa kunskaperna i verkliga projekt tillsammans med en extern part, vilket förbereder dig på ett konkret sätt inför yrkeslivet.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Efter examen finns det många valmöjligheter. Alla företag, institutioner och organisationer med en webbplats, eller ett intranät, är potentiella arbetsgivare. Du kan också arbeta som egen företagare eller entreprenör.

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Jag gillar också att det både finns utrymme för att vara kreativ och skriva eller designa och att fördjupa sig i teori om hur datorer fungerar på djupet.

Johannes, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.