Med fokus på design och teknik

Webbredaktör, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

De informations- och kunskapsintensiva branscherna växer och blir allt fler. Som en följd av detta växer behovet av professionella webbredaktörer och andra informationsinriktade specialister. Efter avslutad utbildning från webbredaktörsprogrammet har du kompetens som spänner över ett brett register. Förutom kunskap om redaktionellt arbete ger utbildningen färdigheter i strategisk utveckling, grafisk produktion och interaktionsdesign. Det ger dig möjlighet att tillföra mycket som en del i ett utvecklings- och formgivningsteam.

Under utbildningen får du kunskaper om bild, färg och form, text och informationsstrukturer, men även programmering och standarder för tillgänglighet och hållbarhet utifrån ett användbarhetsperspektiv. Du får också möjlighet att specialisera dig under termin fem, som består av valbara kurser. Utbildningen kombinerar innehållsproduktion, teknik och grafisk design, vilket gör att du får goda kunskaper i att skapa och formge tilltalande innehåll med hjälp av text, bild och visualisering.

Genom utbildningen får du möjlighet att arbeta med case hos externa organisationer eller företag. Hela utbildningen avslutas med ett vetenskapligt examensarbete som kan ta sin utgångspunkt i problem som identifierats i en organisation eller ett företag. Det innebär att du får tillämpa kunskaperna i verkliga projekt tillsammans med en extern part, vilket förbereder dig på ett konkret sätt inför yrkeslivet.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Efter examen finns det många valmöjligheter. Alla företag, institutioner och organisationer med en webbplats, eller ett intranät, är potentiella arbetsgivare. Du kan också arbeta som egen företagare eller entreprenör.

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.