Vanliga stödinsatser vid funktionsvariation

Riktat pedagogiskt stöd

Du ansöker om riktat pedagogiskt stöd via systemet Nais, men det kan du först göra när du är registrerad student hos oss. Utifrån din ansökan görs en individuell bedömning och du får ett beslut om insats.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av samordnarna för riktat pedagogiskt stöd, Anita Lindahl eller Josefin Skytt. Om du studerar i Skövde, kontakta samordnare för studenter med funktionsnedsättning, Virpi Westin.

Läs mer om vanliga anpassningar i vår folder om riktat pedagogiskt stöd (pdf)

Se även vår film om stöd vid funktionsvariation.

Anteckningsstöd

Om du behöver hjälp att anteckna under föreläsningar eller grupparbeten kan någon kurskamrat göra anteckningar åt dig. Kurskamraten får arvode för extraarbete. Alternativt kan du få extra utskrifter så att du kan kopiera någons anteckningar utan extra kostnad.

Assistans

Du som behöver personlig hjälp under skoltid får assistans som stöd organiserad från högskolan.

Handledning/mentorsstöd

Ibland behövs extra handledning/ mentorsstöd i studierna. Denna insats bedöms av samordnaren för riktat pedagogiskt stöd, Anita Lindahl eller Josefin Skytt och beslutas i samråd med den enhet där den aktuella utbildningen är placerad.

Inläst kurslitteratur

Du som är i behov av inläst litteratur får utan kostnad låna inläst material och utrustning. Läs mer om inläst litteratur

Utbildningstolk

Du som har en hörselskada eller är döv kan få tolk i undervisningen. Ta kontakt med någon av samordnarna för riktat pedagogiskt stöd, Anita Lindahl eller Josefin Skytt i god tid. 

Särskilda arrangemang i undervisningen

Särskilda arrangemang i undervisningen kan till exempel handla om anpassningar vid examinationer, förlängd tentamenstid eller anpassad studiegång. Dessa insatser bedöms av samordnaren och beslut fattas av program/kursansvarig, studierektor alternativt examinator på den del av högskolan dit din utbildning hör.

Tänk på att det även finns allmänt stöd för alla studenter som kan vara bra för dig med funktionsvariation att använda också. Exempel på detta kan vara att använda högskolans studieverktyg ClaroRead Plus och även datorprogrammet Office 365.

För dig som behöver stöd med att skriva text eller med muntliga presentationer, kontakta Språkpedagogiskt stöd

Kontakt

Anita Lindahl

Anita Lindahl

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd i Borås, på Campus Varberg och distansstudenter
Rumsnummer: B 307
Telefonnummer: 033-435 4262
E-post: funktionsvariation@hb.se

 

Josefin Skytt

Josefin Skytt

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd i Borås, på Campus Varberg och distansstudenter
Rumsnummer: B 321
Telefonnummer: 033-435 4310
E-post: funktionsvariation@hb.se

 

Virpi Westin

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på Campus Skövde
Rumsnummer: E426 (Högskolan i Skövde)
Telefonnummer: 0500-448096
E-post: virpi.westin@his.se