Språkverkstad

I Språkverkstaden erbjuds språkpedagogisk handledning i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Du kan utveckla verktyg för att bättre klara av dina studier. Finslipning av eventuella språkbrister ger ett ökat självförtroende och hjälper till att ge en text eller presentation ett innehåll som går fram tydligt.

Vill du veta mer om vad Språkverkstaden erbjuder? Läs mer om Språkverkstadens verksamhet på vår studentwebb

Kontakt

Johanna Persson, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se