Studentexpeditionen

Besöksadress: Allégatan 1, plan 3, hus B
E-post: studentexpeditionen@hb.se

Öppettider under terminstid

08.00-15.00

Telefontid

Måndag-Fredag: 08.00-15.00, utökad telefontid tillsvidare

Telefonnummer: 033–435 4550 

Öppettider sommar

28 juni-13 august har vi öppet expeditionen och telefontid mellan kl 09.00-12.00

Kontakt - Antagningen

Telefontid: måndag - fredag: 10:00–12:00
Telefonnummer: 033–435 4030
E-post: antagningen@hb.se (ange personnummer vid e-postkontakt). 

Observera: Antagningsfunktionen vid Högskolan i Borås ansvarar för antagning till program och kurser som ges vid Högskolan i Borås. Hos antagningsfunktionen kan du få svar på frågor om behörighet och urval. 

För information övrig tid se Anmälan, antagning och registrering.