Ett skolutvecklingsprojekt väckte Katarinas intresse för skolbibliotek (Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster)

Varför valde du att läsa Masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap, distans?

– Jag är utbildad lärare och arbetade som projektledare för ett skolutvecklingsprojekt där ansvaret för det lokala skolbibliotekets utveckling ingick. Jag tyckte arbetet kring skolbiblioteket var väldigt intressant och blev inspirerad och motiverad till att vidareutbilda mig. Mastern lät lockande och distans passar mig bra då jag inte bor i Borås, och på grund av familj och barn kan jag inte flytta enbart för utbildningens skull. 

 Vad får ni göra på programmet?

– Det är en blandning av kurser där vi får inblick och kunskap kring många olika områden, så som bemötande, historia, samt styrning och ledning kopplat till biblioteks- och informationsvetenskap. Utöver det har vi även kurser som är mer tekniskt och praktiskt inriktade, där vi får lära oss både teoretiskt och praktiskt om till exempel klassificering och informationssökning. Utbildningen har ett hållbarhetsfokus, vilket jag tycker är både intressant och relevant. 

Vad är det bästa med din utbildning?

– Bredden på utbildningen. Redan från start har det varit tydligt att vi kan arbeta inom flera olika branscher, bibliotekarie är inte det enda yrket som är aktuellt efter den här utbildningen. Något annat som är positivt är studentgruppens olika bakgrunder och erfarenheter, vilket berikar utbildningen, eftersom många olika perspektiv lyfts. 

Hur är dina upplevelser av att studera på distans? Vad är bäst? Vad saknar du jämfört med att läsa på campus?

– För mig har det underlättat att studera på distans, dels på grund av familj och boende på annan ort, dels på grund av att jag har arbetat parallellt med studierna. Vid start fick vi veta att det är viktigt att delta vid alla moment för att få med sig all kunskap, även om det inte är obligatorisk närvaro.

– Jag tycker att de digitala träffarna har varit bra, både sett till kunskapsinhämtning, möjlighet att ställa frågor och för att känna tillhörighet med gruppen. Utöver de digitala kursträffarna har vi studenter också anordnat digitala studietillfällen i smågrupper. Vi har också chattgrupper där vi kan ställa frågor, hjälpa och peppa varandra. Det går även att nå lärarna via högskolans digitala lärplattform, så även om det inte är så många digitala träffar, går det alltid att kommunicera på något sätt.

– De få träffar som vi skulle haft på plats i Borås har ställs in på grund av pandemin. Eftersom det är en distansutbildning i grunden så har det ändå känts okej, även om det såklart hade varit kul att träffa alla, både studenter och lärare. 

Vad gjorde du innan du började på masterprogrammet?

– Jag har arbetat som bild- och dramalärare inom grund- och gymnasieskolan. Inom mitt läraruppdrag har jag förutom undervisning haft mentorsuppdrag och ansvar för digitala system. Jag har även arbetat med skolutveckling och kompetensutveckling för lärare och då ansvarat för digitalisering och skolbibliotek. 

Vad har du för planer eller tankar för framtiden?

– När jag började utbildningen tänkte jag att jag ville fortsätta arbeta med skolbibliotek, men nu när jag har läst ett år har jag insett att det finns så många olika alternativ och möjligheter. Det vore intressant att arbeta med samordning och utveckling inom till exempel skolbibliotek, men jag lockas också av att fördjupa mig och kanske forska. Vi får se vad som händer under mitt andra år på utbildningen, jag får säkert fler idéer!

Text: Kristina Stålberg
Publicerad 2021-08-18

Läs mer

Fler studentintervjuer inom bibliotek och information

Om utbildningen Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning