Masterprogrammet väckte intresset för forskning och rustade för ett yrkesliv som skolbibliotekarie (Digitala bibliotek och informationstjänster)

Varför valde du att läsa det här programmet?

– Jag hade sökt mig till det ”vanliga” masterprogrammet inom biblioteks- och informationsvetenskap, som ges på svenska i första hand, men kom inte in. Eftersom jag visste att jag ville jobba som skolbibliotekarie efter studierna, var jag i början tveksam till att läsa just digitala bibliotek och informationstjänster, som har engelska som undervisningsspråk. Efter att ha bollat med studie- och yrkesvägledare på högskolan, bestämde jag mig ändå för att börja utbildningen, eftersom arbetet på både folk- och skolbibliotek förändrats och mer och mer handlar om digitalisering och de utmaningar som kan dyka upp i och med det.

Vad fick ni göra på programmet?

– Vi fick testa väldigt mycket på programmet, alltså rent praktiskt. Vi fick lära oss de mer tekniska bitarna med kodning av databaser och webbsidor, samt algoritmer och annat som ligger bakom exempelvis vilka träffar en låntagare får vid olika slags sökningar. Vi fick planera för att leda och utveckla ett digitalt bibliotek, både när det gäller vad som kan och får ingå i olika kollektioner, och hur ett sådant bibliotek ska marknadsföras. Vi läste en kurs i produktion, läsning och distribuering av e-böcker, där vi bland annat fick testa på att tillgängliggöra en text digitalt och undersöka olika målgruppers läsning av e-böcker. Vi läste också interaktionsdesign där vi fick möjlighet att utveckla en prototyp av en applikation för en valfri tjänst som rörde bibliotek och/eller kultur. Sen är ju den stora delen av en masterutbildning själva uppsatsen, där jag självständigt utförde forskning på ett valt ämne.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Jag måste ju säga masteruppsatsen. Där var jag i mitt rätta element! Sen var det också en stor fördel för mig att utbildningen var på distans, eftersom jag var hemma med en bebis samtidigt som jag studerade.

Vad hade du för utbildnings- och yrkesbakgrund innan du började på masterprogrammet?

– Jag hade precis tagit en kandidatexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, där jag också valde till kurser inom pedagogik för att förbereda mig för arbetet som skolbibliotekarie. Tidigare hade jag också en YH-utbildning i marknadsföring och försäljning i bagaget och hade arbetat några år med rekrytering och bemanning.

Har du tankar på fortsatt forskning?

– Ja! Jag har nog alltid tänkt att jag inte är smart eller bra nog för att forska, men i och med min masteruppsats, där jag fick väldigt fina lovord från många inblandade, väcktes definitivt mitt intresse för forskning.

Hur får du användning av din utbildning i yrkeslivet? Hur har din yrkesroll förändrats efter masterexamen?

– Alltså, en utbildning är ju alltid en biljett in. Sen är det en stor fördel för mig att jag skrev min uppsats om den senaste skolbiblioteksutredningen och de politiska incitament som ligger till grund för hur skolbiblioteken ser ut i dag. Det har gett mig mycket kött på benen att verka på och utveckla det skolbibliotek jag arbetar på i dag.

– Direkt efter avslutad examen fick jag jobb som skolbibliotekarie, och jobbar som det på heltid nu. Tack vare min uppsats har jag också fått möjlighet att gästföreläsa på både Högskolan i Borås och på Göteborgs universitet. Det är jätteroligt!

Vad har du för planer för framtiden?

– Jag håller definitivt utkik efter spännande doktorandtjänster som kan passa mig, men just nu vill jag gärna vara ute i verksamhet ett tag och skaffa mig värdefulla erfarenheter. I framtiden kan jag också tänka mig att jobba mer strategiskt med utveckling av skolbibliotek. Förhoppningsvis får jag även möjlighet att fortsätta gästföreläsa!

Text: Kristina Stålberg
Publicerad 2022-03-01

Läs mer

Fler studentintervjuer inom bibliotek och information

Om utbildningen Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster