Studier i litteraturpedagogik ett spännande kompetenslyft (Magisterprogram i litteraturpedagogik)

Varför valde du att läsa magisterprogrammet i litteraturpedagogik?

– Programmet verkade oerhört spännande och jag tänkte att den skulle fördjupa mina kunskaper inom området litteratur, läsning och analys och allmänt vara en kompetenshöjning för mig yrkesmässigt. 

Vad gör ni på programmet? 

Porträttfoto på Anneli Hallbjörk

– Vi är i början på termin två av fyra, men hittills: Under första delkursen har vi läst om läsningens- och litteraturens plats i samhället, det litterära systemet och hur det har sett ut historiskt och ur ett litteratursociologiskt perspektiv. Vi fick också skriva en akademisk essä, vilket var en ny form för mig inom akademiskt skrivande. Detta var både utmanande och mycket roligt att få prova på! Den andra delkursen berörde vissa av de modeller som finns att använda i samband med litteratursamtal och litteraturanalys. Detta fick vi också prova på genom olika examinationer. Delkurs tre, vilken startade nu i höst, fördjupar och breddar olika modeller och teorier för litteratursamtalet och litteraturanalysen. Verkligen intressant att fördjupa sig i och vi fortsätter att prova dessa olika modeller och teorier genom de examinationer som ingår i kursen. 

Hur fungerar det att studera på distans? 

– Jag är van vid den studieformen, då jag läste biblioteks- och informationssökning på distans, även det vid Högskolan i Borås. Skillnaden är att jag då endast jobbade halvtid, medan jag nu jobbar heltid parallellt med studierna. Det kräver planering och disciplin. Det underlättar dock att jag har en chef som förstår värdet av den kompetensutveckling som jag får. Det gör att jag kan göra vissa moment på arbetstid, framför allt schemalagda examinerande seminarier och vissa föreläsningar och dessa ses då som fortbildning. 

Vad är det bästa med programmet? 

– Att utmanas intellektuellt och att lära sig nya saker, men också att fördjupa ett område som jag redan jobbar med, vilket väcker nya tankar och idéer.

Vad har du gjort innan du började på magisterprogrammet?

– Jag har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Högskolan i Borås och har jobbat i strax över tio år som gymnasiebibliotekarie. Jag har också under ett år testat en tjänst som samordnare för grundskolebiblioteken i Hässleholms kommun och jobbade då mot bibliotekspersonalen. Men jag saknade eleverna för mycket och valde att gå tillbaka till min tjänst som gymnasiebibliotekarie.  

Hur kommer utbildningen till nytta i ditt nuvarande yrke? 

– Den ger mig en fastare teoretisk grund att stå på när det gäller de många olika former för litteratursamtalet och litteraturanalysen som finns. Detta underlättar i sin tur för mig i samarbetet med lärare på olika sätt. Jag vill också gärna jobba mer med litteratursamtalet som form med elever och personal på olika sätt. Utbildningen öppnar upp för många olika möjligheter. 

Anneli Hallbjörk jobbar som bibliotekarie på HTS gymnasium i Hässleholm.

Läs mer om Magisterprogram i litteraturpedagogik, 60 hp, deltid, distans

Publicerades: 2020-09-25