Det var verkligen ett drömuppdrag

Med sina erfarenheter och kunskapen från utbildningen Event Management planerade Sara tävlingen i över ett år. Hennes ambition med konceptet var att evenemanget skulle vara inbjudande och nå alla, oavsett ålder och surferfarenhet.

– Jag har tagit med mig kunskapen om hur man skapar ett koncept och när jag började planera surftävlingen handlade det mycket om att associera tävlingen till att "inte vara en tävling". Vi ville att den skulle kännas inbjudande och rolig oav­sett nivå. Något jag tycker att vi verkligen lyckades med då vi lockade allt från täv­lingsdebutanter till landslagsrepresentan­ter. Vår yngsta deltagare var 15 år och vår mest erfarna 53 år vilket jag tror bidrog till den prestigelösa stämningen under evene­mangsdagen, berättar Sara.

Utbildningen Event Management på Campus Varberg har förutom kunskap i event gett Sara kunskap inom projektledning, marknadsföring och ekonomi samt ett brett kontaktnät som varit viktigt för genomförandet av Varberg Longboard Open.

 – Att ha gått utbildningen och samtidigt varit engagerad i ideella föreningar gav mig ett värdefullt kontaktnät. Jag har också ta­git med mig grundläggande kunskap inom projektledning, marknadsföring, budgete­ring och processen av att projektleda från idé till verklighet. Utbildningen gav mig även erfarenhet genom olika volontärevent som vi fick chansen att delta på, fortsätter Sara.

Under tiden som student uppmärksam­made Sara möjligheten att söka stipendium hos Idécentralen vars verksamhet vänder sig till unga personer i Varberg som på olika sätt vill främja kulturen i staden. Surf är en stark kultur i Varberg och Sara tilldelades stipendium då hon med detta evenemang skapade en inkludering där tjejer fått möj­lighet att ta plats. Stipendiet hjälpte dem att betala för domare, högtalare och andra nödvändigheter för ett surfevent.

– Detta projekt har varit helt passions­styrt och hela resan har varit väldigt kul och prestigelös. Vi har fått mycket fin feedback och det hade varit roligt att bygga vidare på konceptet till nästa år.

 

Läs mer om utbildningen Event Management.