Nermin fick upp ögonen för revision – granskar nu bolags räkenskaper (Ekonomutbildning)

Just nu är det högsäsongen för revision. Nermin Osmanbegovic åker med sina kollegor på revisons- och konsultföretaget Grant Thornton Sweden AB ut till kunder och utför revision på plats.

– På så vis har vi möjlighet att intervjua personal, ställa frågor, begära underlag och dylikt som vi eventuellt behöver för att utföra vår granskning, berättar han.

Vad har du för arbetsuppgifter som revisorsassistent?

– Mina arbetsuppgifter är kortfattat sagt att granska olika bolags räkenskaper samt förvaltning av sin verksamhet. Det innebär inte bara att säkerställa att en verksamhet har skött sig, utan även att om möjligt hitta saker som verksamheten kan förbättra och på så sätt bidra med något som är av nytta för de man reviderar. Exempel på specifika arbetsuppgifter kan vara att granska ett bolags personalkostnader eller att de har betalat sina sociala avgifter på rätt sätt. Det kan även vara att säkerställa att de intäkter de redovisar faktiskt finns genom olika typer av stickprov, tester och analyser.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det absolut bästa är utvecklingskurvan. Du stöter på en stor mängd företag och personer, alla med olika situationer och verksamheter. Det gör att du utvecklas på så många olika fronter samtidigt, både rent kunskapsmässigt och även socialt. Sen är även själva arbetet intressant såklart!

Vad var det bästa med ekonomutbildningen vid Högskolan i Borås?

– Det är definitivt supporten från skolan, både från lärare och andra som arbetar där. Att kompetens finns bland lärarna är tydligt, men att vara såpass hjälpsamma som dem jag stött på under min tid kändes otroligt uppmuntrande. Det påverkade definitivt min studiemotivation.

Varför ska man välja att studera på Högskolan i Borås?

– Jag tycker att du ska välja att studera på Högskolan i Borås då skolan ständigt arbetar för studenternas bästa, erbjuder bra kompetens i en härlig studentstad och miljö.

Vad tycker du om Högskolan i Borås?

– Jag tycker att det är en väldigt bra högskola med bra kompetens och rätt inställning i vilka områden de ska fokusera på att utveckla. Hållbarhet specifikt är något de verkligen tryckt på det senaste och det märks. Varje kurs vi hade kopplades på något sätt till hållbarhet. Det kunde exempelvis vara att en del av kursens och materialet utgick från ett hållbarhetsperspektiv. Vi hade även föreläsningar om hållbarhet och högskolans hållbarhetsarbete i det.

Hur är studentstaden Borås?

– Det är en väldigt ungdomlig stad med mycket aktivitet och liv. Det är en väldigt vacker stad dessutom med fina områden, parker och gott utbud av restauranger och caféer.

Vad har du för tips till den som funderar på att söka till ekonomutbildningen?

– Yrket som ekonom är väldigt brett. Är du osäker på vad du vill göra, men är intresserad av ekonomi, rekommenderar jag du läser på om vad utbildningen erbjuder, kursinnehåll samt vilka inriktningar som ges. Inriktning bestämmer du i år 2 inför år 3, vilket ger dig mer tid att fundera under studietiden. Vill du ha så bred grund som möjligt är nog detta viktigast att tänka på, och det är något ekonomutbildningen erbjuder.

Vad tänker du om möjligheterna på arbetsmarknaden för nyblivna ekonomer?

– Branschen utvecklas ständigt och mer kompetens efterfrågas konstant. Jag tycker därför att möjligheterna är väldigt stora. Samtidigt är det tuff konkurrens om jobben. Just för studenter eller nyexaminerade är det därför viktigt att söka arbete i god tid innan examen, och om möjligt arbeta vid sidan om studierna för att få känna på yrket och samla erfarenhet.

Nermin Osmanbegovic
Ekonomie kandidatexamen, 2019
Revisorsassistent på Grant Thornton Sweden AB

Läs mer

Läs mer om Ekonomutbildning, 180 hp

Publicerades: 2020-02-25

Foto: Chingying Au-yeung