Tony träffade rätt med sin utbildning (Event Management)

Vad jobbar du med idag?

– Jag jobbar som projektledare på Kosmonaut som har funnits i 20 år. Företaget gör många olika saker, men framför allt jobbar vi med mässmontrar där vi bygger upp väggar och prints. Det kan vara både små och stora jättemontrar. Det är väldigt brett helt enkelt. Vår USP (unique selling point/unik konkurrensfördel) är att vi har så mycket inhouse att vi kan producera och bygga allt under samma tak.

Berätta om en vanlig arbetsdag

– De flesta dagarna sitter jag på kontoret med min dator och mejlar, ringer och räknar. Jag jobbar helt enkelt med de projekt som är på gång. När det gäller vissa stora kunder så får jag åka ut och vara med på etableringar, där jag är med och bygger upp montrar på det sättet som kunden vill ha det.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Som projektledare handlar det mycket om offerter och orderförfrågningar som bollas fram och tillbaka med kunden tills den är nöjd med det planerade upplägget. Sen kopplas vår produktionsansvarig in och tillsammans tar vi fram praktiska lösningar för montering och etablering, med mera.

På vilka sätt använder du dina kunskaper från utbildningen?

– Utbildningen är ju väldigt bred, men ledarskapsdelen handlar om att få alla att tänka likadant och vara lika engagerade som du är i att göra ett så bra jobb som möjligt. Sen är ekonomibiten, som är grunden i eventutbildningen, väldigt bra också. Det räknas mycket på grejer som köps in från alla möjliga ställen för att sedan säljas vidare genom offert. Då är det bra att ha med sig förståelse för ekonomi när det balanseras siffror, för att i slutändan få till en bra vinstmarginal på sitt projekt.

Varför plugga Event Management?

– Det är svårt att komma in i eventbranschen om du inte har gått utbildningen. Det är så många ändringar i sista sekund och deadlines. Du måste vara ganska flexibel i ditt sätt att tänka och hela tiden vara beredd på ändringar. Men med utbildningen och praktiken i ryggen, så får du verkligen kunskap om vad eventbranschen innebär.

Intervju och text: Vasilios Bartziokas/Jonas Sehlin
Foto: Erik Norving

Publicerades: 2019-09-19