Oskar Aronsson läser till systemvetare – en utbildning som ger många möjligheter

Varför valde du att läsa på Systemvetarutbildningen?

– Jag valde den eftersom den är bred och behandlar många områden som man kan tänkas jobba med i en IT-organisation. Utbildningen är heltäckande och du får en känsla för och kunskaper om alla de olika delar man kan jobba med inom IT-branschen. 

Vad får ni göra på programmet?

– Vi studerar allt från grunderna om hur IT-organisationer fungerar till hur de olika delarna är sammanlänkade. Utbildningen ger kunskaper inom C#-programmering och vad det innebär att programmera objektorienterat. Många av momenten i utbildningen görs i grupp. Samtidigt får vi kunskaper och erfarenheter av hur det är att jobba i projektteam, vilket är viktigt för yrkeslivet.

Vad är det bästa med din utbildning?

– Det bästa är att vi får lära oss lite om allt. Hur programmering ser ut från backend till frontend, och hur en organisation kan se ut och hur organisationsdelarna samverkar. 

Hur har dina upplevelser av att studera på distans varit? Vad saknar du jämfört med att läsa på campus?

– Min upplevelse har varit blandad när det kommer till att studera på distans. Vissa kurser har fungerat jättebra på distans, medan andra hade varit bättre om de hade kunnat genomföras på campus. Det bästa med att studera på distans är att slippa pendla fram och tillbaka till skolan för kortare dagar, till exempel genomgångar av ämnen som bara schemalagts en kort del av dagen. Det jag har saknat mest är att få träffa människor fysiskt, framförallt när det kommer till grupparbeten och det sociala.

Vad tycker du om Borås som studentstad?

– Borås är en väldigt trevlig studentstad, allt du behöver finns här, men skulle du vilja åka till en storstad, exempelvis Göteborg, så finns det bra förbindelser med kollektivtrafik.

Vad har du för tankar för framtiden?

– Efter utbildningen kommer jag att söka jobb inom någon större IT-verksamhet och se vart det leder mig. Med en bred utbildning som systemvetarutbildningen finns det många valmöjligheter yrkesmässigt.

Text: Kristina Stålberg
Publicerad: 2022-03-01