Fredrik delar elevernas glädje när aha-känslan infinner sig (Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3)

Varför valde du att gå grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3?

– Jag valde att studera till grundlärare efter att jag hade arbetat som vikarie några år i förskoleklass i Borås, och jag älskade att jobba med det.

Varför valde du att studera på Högskolan i Borås?

– Det är för att jag är härifrån och för att Högskolan i Borås har ett bra rykte.

Under utbildningen hade ni verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ute på skolor. Hur var den upplagd?

– Vi hade några veckor praktik varje termin, förutom sista tillfället då vi var ute lite längre, sex veckor. Den praktiken var också den bästa, för då fick vi fick möjlighet att såväl påbörja som avsluta olika teman på skolan och liknande och inte bara hoppa in i slutet på något.

Hur upplever du jobbet som lärare?

– Jobbet är varierande och väldigt roligt. Men det är en väldigt stor skillnad jämfört med det intrycket jag fick på högskolan om yrket. Om jag inte hade arbetat med det tidigare så hade det blivit en stor omställning för mig efter studierna.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jag brukar jag komma runt en timme innan själva skoldagen börjar för barnen. Jag skriver upp vad som ska hända under dagen, pratar med eleverna om hur de mår och lite sådant. Vissa dagar följer jag med fritids och äter frukost med dem. Jag tycker att jag får en bredare relation till mina elever på det sättet än att enbart träffa dem under skoltid. Eftermiddagen går åt till efterarbete eller möten.

Vad är det bästa med jobbet som lärare?

– Ingen dag är den andra lik då det är människor och barn man arbetar med. Sen är det otroligt roligt med "aha" känslan som eleverna får ibland. När polletten faller ner och de förstår vad de ska göra. Det gör dagarna väldigt roliga.

Vad har du för tips till den som funderar på att söka till lärarutbildningen?

– Funderar du på att studera till lärare så ska det inte vara ett infall. Det ska vara väl genomtänkt och vara något som du verkligen känner att du vill göra.

Läs mer

Läs mer om Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.

Läs fler intervjuer med våra studenter.

Text: Solveig Klug
Foto: Helen Rosenberg

Publicerades 2019-03-20