”Det är helt underbart att jobba med tonåringar” (Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk)

– Jag vill kunna göra skillnad. Jag själv hade en skolgång som gick väldigt mycket upp och ner och ansåg inte alltid att jag fick det stöd jag behövde, berättar hon.

När insåg du att du ville bli lärare?

– Jag insåg att jag ville bli lärare ganska sent, inte förrän det var dags att börja söka till universitet eller högskola. Jag funderade egentligen inte så länge, utan kom på ganska snabbt att det var mitt kall här i livet.

Varför just ämneslärare?

– Varför inte? Många blir avskräckta från yrket för att de har en bild av hur det ska vara att jobba med tonåringar, men det många inte fattar är att det är både utmanande och helt underbart.

Du tar din examen om några månader. Hur känns det?

– Overkligt! Det har varit kämpigt i perioder men jag är väldigt nöjd med min utbildning och de upplevelser jag fått. Det känns lite vemodigt att ta examen och lämna allt när det har varit mitt liv i snart 4,5 år.

Hur har det varit att läsa en utbildning på nio* terminer?

– I början kändes det som att vi aldrig skulle bli färdiga, men nu när det är mindre än en termin kvar till examen kan jag säga att det har gått väldigt snabbt.

Varför tror du att utbildningen behöver vara så lång?

– Det är så mycket vi behöver kunna. I utbildningen fokuserar vi inte bara på ämneskunskaperna, utan även på hur vi på bästa sätt lär ut till eleverna.

Vad har varit det bästa med utbildningen?

– Det var vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning), att få komma ut och träffa elever, arbeta tillsammans med andra lärare och se hur vardagen kommer att se ut efter examen. Det är något som har hållit motivationen uppe. Dessutom har jag lärt mig så mycket om mig själv, insikter om vem jag är som lärare.

Varför valde du att läsa på Högskolan i Borås?

– För utbildningens skull. Svenska som andraspråk känns särskilt viktigt just nu. Studierna är inte bara en förberedelse i att förmedla språkkunskaper utan ger också en grundförståelse för elevers olika förutsättningar.

Vad har varit bra med Högskolan i Borås?

– Det är en högskola med bra resurser för att klara utbildningen. Det finns nästan alltid någon du kan gå och prata med och be om hjälp. Här finns ett fantastiskt bibliotek med ett bra referensbibliotek, vilket gör att du slipper köpa all kurslitteratur. Sen har vi väldigt bra lärare som oftast är flexibla och hjälpsamma.

Vad har du för tips till en blivande lärarstudent?

– I perioder av distansundervisning är det viktigt att hitta en balans mellan studier och nöjen. Det är lätt att slappa till en serie istället för att plugga. Hitta en studieteknik som fungerar för dig och skjut för guds skull inte upp saker till sista kvällen. Jag har lärt mig den hårda vägen att det inte fungerar!

*Från och med Höstterminen 2021 delas programmet i två inriktningar och genomförs på åtta terminer.

Läs mer

Läs mer om Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk, 270 hp.

Publicerades: 2020-03-31 Uppdaterad: 2020-11-19

Foto: Privat