Det känns rätt att vara här (Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap)

– Det här är ett brett program, men inriktningen mot arbetsorganisation och ledarskap gör det unikt gentemot andra ingenjörsutbildningar, säger hon.

Varför studera på Högskolan i Borås?

– Här finns en mångfald av utbildningar. Här finns fräscha lokaler, stora fönster, med mycket ljusinsläpp och många bra ställen att sitta och plugga på. Det är en skön atmosfär. Du har tillgång till datorsalar, restauranger och café. Det känns rätt att vara här, det känns bra och tryggt, och det är fint med mycket konst och färg.

Vad gör ni på utbildningen?

– Utöver matte och ekonomi läser vi kurser inom arbetsorganisation, arbetsmarknad, med mera. Vi har också en del labbar, exempelvis i kursen produktikonsteknik, där vi byggde ihop sparkcyklar – inte för att lära oss om sparkcyklar, utan för att se hur en arbetsstation påverkas av olika faktorer. Det var mycket intressant att se hur det fungerar och testa det praktiskt och inte bara läsa om det.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att den är bred och ger dig stora valmöjligheter på arbetsmarknaden. Industriell ekonomi är en brygga mellan ekonomi och teknik, vilket gör att utbildningen är väldigt aktuell. Jag valde det här programmet för att kunna jobba med varierande arbetsuppgifter. Som student har du också stora möjligheter att påverka utbildningen, både vad gäller innehållet i kurser och annat.

Var håller du helst till när du är på campus?

– I ”Tysta rummet”, där det är tyst och bra ljus, jag får bra pluggro där. Eller i datasalen Medialab, som är ett skönt ställe att antingen sitta själv eller jobba i grupp. I biblioteket finns många olika ytor att välja mellan, både med datorer och utan.

Vad tycker du om studentstaden Borås?

– Jag bor i Göteborg, så jag har inte utforskat Borås så mycket. Men det jag sett har varit mysigt, med Viskan som rinner genom stan, till exempel.

Vad har du för tips till den som funderar på att söka till samma program som du valt?

– Du behöver inte gilla alla kurser, utan tänk på slutmålet, att du kommer att få en bred kunskapsbas. Tänk också igenom om du är intresserad av teknik och ekonomi. För egen del var det just inriktningen mot arbetsorganisation och ledarskap som intresserade mig.

Läs mer

Läs mer om programmet Industriell ekonomi – arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp
Läs fler intervjuer med studenter på Högskolan i Borås.

Text: Solveig Klug
Foto: Erika Danielsson

Publicerades 2019-02-25