En bra grund för ingenjören (Energiingenjör)

Vad innebär ditt arbete som automationsingenjör?

­– Mitt arbete består av att utföra kortslutningsberäkningar som sedan används som underlag till hur reläskydd ställs in. Jobbet innefattar också upprättande av reläplaner samt programmering, tester och drifttagning av PLC (programmerbart styrsystem).

Varför valde du att studera till energiingenjör?

­­– Jag läste Elprogrammet på gymnasiet och därefter tog jag ett långt studieuppehåll tills jag bestämde mig för att det var dags att studera igen. Jag läste först Tekniskt basår på Högskolan i Borås för att få behörighet att söka till ingenjörsutbildningarna. Efter basåret valde jag Energiingenjör med inriktning elkraft, då el alltid har varit ett stort intresse för mig. Som energiingenjör såg och ser arbetsmarknaden väldigt bra ut. Det är en kompetens som är efterfrågad.

Vad var bäst med utbildningen?

­– Bredden! Jag är bara i början på min ingenjörstjänst men har redan en bra grund att stå på. Något som var bra var alla studiebesök som skolan anordnade till ställverk, värmeverk med mera, så att vi fick möjlighet att se hur sakerna ser ut i verkligheten. Praktiken var också en bra del där vi under sista året fick använda utbildningen till någonting praktiskt.

Har du haft nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

– Absolut. De elkurser som jag har läst har gett mig en god förståelse kring hur man exempelvis läser ett enlinjeschema, vad de olika komponenterna gör och hur de beter sig i en krets. Även hur man gör en kortslutningsberäkning. Många av programmen som vi använder för beräkningar i företaget har vi redan testat i skolan. Eftersom jag arbetar med automation har även styr- och reglerteknikkursen hjälpt mig en hel del.

Varför valde du Högskolan i Borås?

– Det är en högskola med utbildningar som tilltalade mig. Plus att högskolan låg bra geografiskt för mig så jag inte behövde pendla någon längre sträcka.

Text: Annie Klasén, 2020-10-20
Foto: Privat