Hanna vill jobba med hållbarhet inom byggbranschen (Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande)

– Jag valde att läsa magisterprogrammet byggteknik – hållbart samhällsbyggande efter ett växande intresse för hållbar utveckling inom byggbranschen. Jag vill gärna arbeta med miljö och hållbarhet på min framtida arbetsplats och såg denna utbildning som ett perfekt sätt att specialisera mig på området och öka mina chanser att kunna arbeta med det.

Vad gör ni på utbildningen?

– Vi har arbetat med de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom hela byggprocessen och tillämpat begreppet hållbarhet på byggnadsdels-, byggnads- och stadsdelsnivå. Det har gjorts genom föreläsningar, seminarier och flera projektarbeten, där vi har fått ta stort ansvar för vårt eget lärande.

Du ska snart göra examensarbete. Vad handlar det om?

– Jag ska analysera olika träbyggnadstekniker för den bärande stommen i en förskola. Huvudfokus i analysen är ekologisk hållbarhet i form av klimatpåverkan från de olika konstruktionslösningarna, men jag ska också väga in hur skogen kan användas på ett hållbart sätt.

Vad tycker du om Högskolan i Borås?

– Jag trivs bra här. De föreläsare som vi har haft i de olika kurserna har verkligen varit engagerade och kunniga. I och med att klassen är liten har vi även fått möjlighet att vara med och påverka kurserna efter de områden vi tycker är mest intressanta.

Vilken är din favoritplats på campus?

– Tysta rummet i biblioteket.

Vad har du för tips till andra som funderar på att söka till den här utbildningen?

– Det här året har varit väldigt intensivt, men samtidigt väldigt lärorikt, därför tror jag att det är viktigt att du har energi kvar att läsa ett år till efter grundutbildningen. Är du intresserad av hållbar utveckling, så är den här magistern ett bra väg för att kunna arbeta med det i framtiden.

 

Text och foto: Solveig Klug

Publicerades: 2019-03-08