Johan ser till att patienterna sover gott (Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård)

Johan Theandersson

 

– Idag arbetar jag som anestesisjuksköterska på kirurgoperation 1 och 8 på Sahlgrenska, vilket har varit mitt främsta mål sedan jag började som sjuksköterska. Här har jag varit i ett och ett halvt år och trivs fantastiskt bra. Efter skolan jobbade jag ett tag på neurooperation på Sahlgrenska.

Vad gör ni på din avdelning?

– Vi servar hela sjukhuset med alla typer av akuta operationer, förutom thoraxoperationer som är operationer av hjärta och lungor. Det kan vara traumaolyckor, antingen i närområdet eller som flygs in. Vi är också ett transplantationscentrum så många operationer handlar om att transplantera vitala organ som njurar och lever. De är ofta väldigt komplicerade operationer som kräver hög kompetens och avancerad utrustning.  Vi brukar säga att vi är de som opererar de som mår sämst och vi har det yttersta ansvaret, ingen annan kan ta vid om inte vi kan.

Hur är det att jobba som anestesisjuksköterska?

– Det är fantastiskt spännande och utvecklande. Du får göra så många olika saker på dagarna, annorlunda saker och en arbetsdag ser aldrig likadan ut två dagar i rad. Arbetet i sig innebär att kunna hantera väldigt avancerad utrustning. Du måste kunna värdera olika situationer och ha koll på en mängd olika parametrar som talar om hur patienten mår. Sahlgrenska är ett av få sjukhus i norra Europa som har så avancerad operationsteknik, så det ställer stora krav på oss.

Vad är ditt främsta bidrag?

– Det är att se till att patienten känner sig trygg inför sövning och när hen har sövts ned så ser jag till att hen mår bra under tiden. Man kan säga att jag blir patientens förankring med den vakna världen. Jag står upp för patienten och ser till att hen sover gott med bra puls och bra blodtryck under operationen.

Har du några råd till framtida studenter?

– Ja, det är att inte sikta för högt precis efter skolan. Börja hellre med att söva lite lättare patienter och sätt målet vad du vill en bit framåt. Som nykläckt anestesisjuksköterska behöver du ha mängden sövningar. Du tar 1 till 2 år innan du börjar känna dig trygg med uppgiften. Och låt det ta sin tid att pussla ihop alla kunskapsbitar du har lärt dig på utbildningen.

– Det viktigaste jag lärt mig hittills är att jag vet mina begränsningar, vad jag kan och vad jag ska låta andra göra. I det här yrket kan små misstag få förödande konsekvenser. 

Vad tyckte du om utbildningen?

– Jag tyckte att föreläsningarna till största del var bra, mycket handlade om medicin och omvårdnad. Föreläsarna var även aktiva inom området, vilket gav en bra dynamik mellan kunskap, erfarenheter och vetenskap. Såhär i efterhand hade jag önskat att högskolan hade bjudit in fler yrkesverksamma anestesisjuksköterskor med specialistkompetens.
Det hade varit nyttigt för oss studenter att få höra deras verklighet och aktuella bild av hur det ser ut i verksamheten. Något jag tror att alla lärosäten skulle göra mer av.  

– Det jag tyckte var bäst med utbildningen, förutom att jag ökade min kompetens och kunskap, var att den gav mig möjligheten att få det jobb jag har idag.

Hur ser dina karriärplaner ut?

– Jag vill jobba på med det jag gör idag, ett tag framåt, sedan lutar det åt lite mer akademiska studier igen varvat med det kliniska. Fördelen med att tillhöra ett stort universitetssjukhus som Sahlgrenska är att här finns karriärvägar som specialistsjuksköterska. Jag har lite funderingar på att läsa en masterutbildning också.

Johan Theandersson

Från: Lönsboda, Skåne. Bor numera i Göteborg
Utbildning:
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60hp

Text: Henrik Grönberg
Fotot från studietiden i Borås: Alaa Alshakkour

Intervjun gjordes i juni 2020