Magisterutbildningen gav bra grund för arbetet som enhetschef (Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg)

– Jag hade arbetat länge som distriktssköterska och kände att jag ville använda mina kunskaper och kompetens på ett annat sätt. Genom det här programmet fick jag möjlighet att söka ledarskapstjänster, och så fick jag även möjlighet att skriva min magisteruppsats, vilken jag ser som en bra merit.

Vad handlade uppsatsen om?

– Jag skrev om fysisk aktivitets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

Vad gjorde du innan du började på magisterprogrammet?

– Jag har arbetat som distriktssjuksköterska på Närhälsan och inom kommunen.

Programmet går på distans på halvfart, hur har det fungerat för dig?

– Det fungerade mycket bra – med lite disciplin.

Vad tycker du om programmet?

– Jag tycker att den var bra och att det fanns möjligheter att reflektera över olika frågeställningar i grupp, fastän utbildningen gick på distans.

Vad fick ni göra?

– Utbildningen gick mycket ut på att söka kunskap, diskutera och utmana oss själva i olika frågeställningar. Vi hade webbaserade föreläsningar formade utifrån olika frågeställningar.

Du är klar med utbildningen, vad gör du i dag?

– I dag arbetar jag som enhetschef inom Borås stad.

På vilket vis kommer det du lärt dig på programmet till användning i ditt nuvarande jobb?

– Fokus på programmet har varit hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Kunskaperna använder jag mig av dagligen och jag känner att jag har en god, teoretisk grund i mitt ledarskap.

Vad har du för tips till den som funderar att söka till det här magisterprogrammet?

– Tänk på att du måste avsätta tid, utbildningen pågår i två år, vilket är en ganska lång tid.

Läs mer

Läs mer om Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, 60 hp (deltid, distans).

Läs fler intervjuer med våra studenter.

Text och foto: Solveig Klug

Publicerades 2019-03-14