Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

Vårdutbildningar på avancerad nivå

Utbilda dig till specialistsjuksköterska

Specialist – javisst!

När du läser till specialistsjuksköterska hos oss öppnar du upp nya karriärvägar och ger dig själv en gedigen kunskapsfördjupning, där kompetens, säkerhet och trygghet kommer att känneteckna din fortsatta gärning.Våra vårdutbildningar på avancerad nivå gör det möjligt för dig att utveckla ditt intresse och gör dig till en expert inom ditt område. Du blir unik och efterfrågad. Ditt intresse är andras behov!

Vården är avancerad idag och vi människor lever allt längre och det medför också ett ökat behov av vård och omsorg oavsett ålder. Som specialistsjuksköterska är du oerhört viktig för sjukvården och du spelar en alldeles särskild roll för patienterna  och deras närstående.

Här på Högskolan i Borås erbjuder vi dig teori i skarpt läge och i vårt moderna kliniska träningscentrum, KTC, får du simulera, öva och pröva. All utbildning har tydlig forskningsanknytning och samtliga specialistutbildningar har verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta är något vi är stolta över och som vi vet att våra studenter värdesätter högt.

Specialistutbildningen öppnar även upp karriärvägar inom akademin  och en möjlighet för dig att söka vår forskarutbildning inom området ”Människan i vården”. Förutom våra specialistutbildningar vill jag slå ett slag för ytterligare två vårdutbildningar som vi erbjuder på avancerad nivå och som finns att läsa om i denna folder, nämligen Barnmorskeutbildningen och Masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård.

Varmt välkommen att söka din utbildning!

Katarina Karlsson
Sektionschef för sektionen för vårdvetenskap

Vid Högskolan i Borås kan du läsa

Barnmorskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildning
med inriktning mot:
Akutsjukvård
Ambulanssjukvård
Anestesisjukvård
Distriktssjuksköterska (hel- & halvfart)
Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
Intensivvård
Psykiatrisk vård
Vård av äldre

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Läs mer om våra specialist- och vidareutbildningar.

Sista anmälningsdatum är 16 mars 2020.