Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

2017-11-06

Förberedelser för lärarutbildningar i Skövde i full gång

I januari drar Högskolan i Borås igång förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 i Skövde. Förberedelserna för utbildningarna på den nya studieorten är i full gång, men mycket är redan på plats efter en förstudie som gjordes i våras. Huvudprojektledare Annika Malm...

– Lärarbristen är stor i hela Sverige, och vi vet sedan länge att många av de som vill läsa till lärare inte är beredda att flytta från sina hemorter för att studera. Skaraborg är sedan en tid tillbaka den enda delregion i Västra Götaland som inte har en egen lärarutbildning, och det märks av i kommunerna när nya lärare ska rekryteras. Kommunernas engagemang har därför varit stort i den här frågan, och från början är det de som drivit på och kommit med önskemål om att vi ska gå in och hjälpa...