Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Helena Francke

2017-02-23

Internationell inspiration efter STINT-stipendium

Helena Francke tillbringade hösten vid ett universitet i Hongkong för att få internationella influenser. Detta möjliggjordes av ett STINT-stipendium.

– Min huvudsakliga uppgift var att hålla en kurs för masterstudenter vid School of Journalism and Communication, men jag har också suttit med vid andras undervisning för att inspireras av dem. Bara att sätta sig in i hur utbildningssystemet fungerar i Hongkong tog en del tid, som att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns jämfört med vårt svenska system.