Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Professor Roger Blomgren bugade för rektor Björn Brorström under installationen.

2017-05-18

Fyra doktorer och en professor

Fyra doktorer och en professor från A3 deltog 5/5, då högskolans årliga professorsinstallation och doktorspromotion gick av stapeln.