Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Hög med böcker

2018-01-30

Publikationer inom A3 december 2017-januari 2018

Publikationslistan hämtas direkt från DIVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!

Böcker Allwood, C. M., & Erikson, M. G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och andra beteendevetenskaper (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Bendroth Karlsson, M. (2017). Barns möte med konst (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. Bergström, A., Höglund, L., Maceviciute, E., Nilsson, S. K., Wallin, B., & Wilson, T. (2017). Books on Screens: Players in the Swedish e-book market. Göteborg:...