Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Trappa av böcker

2016-10-28

Dialogdagen – vad hände sedan?

För två månader sedan samlades A3:s medarbetare för att diskutera ökad forskningsvolym, -medvetenhet och -anknytning. Men vad har hänt efter det?

Under Dialogdagen genererades ett antal konkreta förslag, som ett par veckor senare arbetades igenom av förslagsbärare från de olika diskussionsgrupperna tillsammans med Charlotte Henschel, som var en av koordinatorerna för Dialogdagen. De bearbetade förslagen togs sedan vidare till akademins utökade ledningsråd, där akademiledningen och förslagsbärare fortsatte arbetet med att konkretisera och prioritera bland förslagen.

– Jag tycker att det blev väldigt bra diskussioner när...