Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklings Centrum (RuC).

Jenny Johannisson

2016-10-06

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor

På styrelsemötet den 6 oktober beslutade styrelsen att utse nuvarande vicerektor Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor.

Därmed går Jenny Johannisson också in som ställföreträdande rektor. Uppdraget ska gälla från och med 7 oktober och längst till och med 31 juli 2017. Martin Hellströms och Jenny Johannissons tidigare arbetsuppgifter kommer nu att fördelas på olika personer.

Martin Hellström har som prorektor haft särskilt ansvar för frågor gällande grundutbildningen och Jenny Johannisson har i sin roll som vicerektor haft fokus på forskningsfrågor.