Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Högskolan exteriör

2017-09-06

Nya tjänstefördelningsprinciper på A3

Den 1 januari 2018 börjar det nya arbetstidsavtalet för lärare att gälla. På Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har det även tagits fram nya principer för tjänstefördelning, som börjar gälla samtidigt.

– Tanken med det nya arbetstidsavtalet är att skapa en god arbetsmiljö för våra lärare, med en god balans mellan olika arbetsuppgifter. Från ledningshåll tycker vi att det är viktigt att komma igång med ett gemensamt sätt att arbeta med tjänstefördelningen på akademin så snart som möjligt. Därför har vi har arbetat med våra principer parallellt med det att det nya arbetstidsavtalet tagits fram, och har redan hunnit bli klara med de nya principerna, berättar akademichef Ann-Sofie...