Huvudmeny
Laura Darcy

2018-02-23

Forskning med barnet i centrum omsätts i praktiken på Lekterapin

Laura Darcys forskning om barns upplevelser att leva med cancer uppmärksammas nu av lekterapeuter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. De har med stöd av hennes forskning utvecklat sitt arbetssätt och tagit fram en folder till förskola och vårdnadshavare för att öka samarbetet.

– Detta samarbete med Lekterapin och dess pedagoger är ett lysande exempel på hur omvårdnadsforskning kan omsättas i praktiken även av andra yrkesgrupper – med barnets erfarenheter och behov i centrum, säger Laura Darcy som är legitimerad barnsjuksköterska och universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.