Huvudmeny
Abhijeet Rajendra Mane

2018-04-26

Han är högskolans Global Swede 2018

Årets Global Swede från Högskolan i Borås heter Abhijeet Rajendra Mane och kommer från Indien. Han går sista terminen på masterprogrammet Resursåtervinning med inriktning mot energiteknik.

Den 8 maj får han, tillsammans med andra lärosätens nominerade, ta emot diplom på Utrikesdepartementet i närvaro av ambassadörer från respektive hemland och representanter från Näringsdepartementet, UD och andra berörda departement och myndigheter.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En mycket lyckad och viktig hållbarhetsdag

Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört en hållbarhetsdag riktad till medarbetare och kåraktiva studenter.


Regeringen satsar – plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Borås

Högskolan i Borås har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med att utveckla en hållbar textil- och modeindustri.

Rektor har ordet