Högskolan i Borås
Huvudmeny
Elbil

2018-08-20

Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas

Valet 2018 närmar sig. Högskolans forskare berättar i en kort artikelserie vilka frågor de tycker är viktiga inför valet och vilka fakta de kan bidra med. Anita Pettersson är docent inom resursåtervinning.

– Metallerna Lantan och Cerium till exempel måste vi ha för att kunna göra elbilsbatterier, men som det finns väldigt lite av i världen och vi kan fortfarande inte återvinna de batterier vi tillverkar. På det sätt som vi använder olika material förstör vi eller sprider ut dem så att de aldrig kan återvinnas, säger hon.

Rektor har ordet Rektor har ordet


Några noteringar om vår verksamhet och om den torra sommaren

Våren avslutades med ett positivt besked om att Polismyndigheten förordade Borås som den femte orten att på uppdrag av Polismyndigheten genomföra polisprogrammet.


Mer om styrning och resurstilldelning – seminarium i Almedalen 2018

Jag har varit i Almedalen, detta år bara en dag, och medverkat på Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) seminarium med rubriken ”Äntligen ny styrning av högskolan?

Rektor har ordet