Huvudmeny
Polisbil

2018-05-23

Polismyndigheten vill ha en polisutbildning i Västsverige

Ytterligare ett lärosäte för polisutbildning behövs – det stod klart när Polismyndigheten redovisade till regeringen vilka åtgärder som krävs för att klara det framtida kompetensbehovet.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för ytterligare en polisutbildning i Västsverige. Nu går arbetet vidare med att undersöka möjligheten att etablera en utbildning i Västsverige med start våren eller hösten 2019.

– Det är ett glädjande beslut även om det var väntat eftersom Polismyndigheten redan förra veckan gav besked om att ansökningar ska vara inne den 31 maj. Just nu är vi glada över varje pusselbit som faller på plats. Arbetet med ansökan...

Rektor har ordet Rektor har ordet


Vi är beredda för den femte polisutbildningen i västra Sverige

Då var det så gott som klart.


Polisutbildning i Västsverige – Borås ett starkt alternativ

Högskolan i Borås lämnade i mitten av november 2017 in en intresseanmälan till Polismyndigheten för genomförande av polisprogrammet.

Rektor har ordet