Huvudmeny
Seminarium på Almedalen 2017

2018-06-20

Så gör högskolan skillnad i Almedalen

Psykisk ohälsa hos unga, morgondagens textilindustri, vad vi ska ha folkbiblioteken till och återvinning av fosfor för att hindra nästa världssvält. Högskolans program i Almedalen 2018 är angeläget och högaktuellt.

1–8 juli är det politikervecka i Almedalen. Högskolan deltar på den Västsvenska arenan och arrangerar sju programpunkter varav fyra helt i egen regi.

Projektsamordnare för högskolans program är Therése Andersson:

– Vi vill informera om högskolans verksamhet och visa att vi är en samhällsaktör att räkna med. Våra seminarier är högaktuella och med dem vill vi fånga medias och beslutfattares uppmärksamhet.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En sommarhälsning

Vi har haft en ljuvlig försommar med en sammanhängande värmebölja med svaga fina vindar och vi har kunnat göra allt det där som hör en bra sommar till.


Examen – ett bevis på framgång

Fredagen den 1 juni var det examensdag på Högskolan i Borås.

Rektor har ordet