Huvudmeny
Illustation Ida Brogren

2017-07-26

Svåra samtal som behövs

Forskning visar att äldre människor har ett behov av att prata om livet och döden, medan hemtjänstpersonal fokuserar mer på själva vårduppgiften.

För första gången någonsin har forskare studerat kommunikationen mellan äldre och hemtjänstpersonal genom att spela in närmare 200 hembesök. Fokus ligger på det som sker i mötet. Resultaten visar att äldre har ett behov av att prata om existentiella frågor medan hemtjänstpersonalen fokuserar på att utföra själva vårduppgiften.

– Vi ser att de äldre många gånger tar initiativ till samtal om livets slut på olika sätt och att det uppstår en hel del brister i den kommunikationen. Det kan...