Huvudmeny
Äldreomsorg. Bild: Mostphotos

2018-04-24

Projekt ska ge ökad livskvalitet för äldre

Att åldras ska vara härligt. Nu ska forskare på Högskolan i Borås tillsammans med äldreomsorgen i Bollebygds och Ulricehamns kommun i ett nytt forskningsprojekt försöka hitta nya metoder för organisering och ledarskap inom äldreomsorgen. Syftet är att ge ökad livskvalitet för äldre.

Fokus kommer att sättas på värdegrundsfrågor, ledarskapande och bemötande, men också på organisatoriska och strukturella förändringar för bättre livsvillkor för äldre i behov av stöd och omsorg.

– Rent konkret kan det exempelvis innebära att ta fram och implementera nya arbetssätt och på sikt utveckla ny teknik som möjliggör en god personlig omsorg, säger Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap på Högskolan i Borås.

Rektor har ordet Rektor har ordet


En mycket lyckad och viktig hållbarhetsdag

Strategigruppen för hållbar högskola har genomfört en hållbarhetsdag riktad till medarbetare och kåraktiva studenter.


Regeringen satsar – plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Borås

Högskolan i Borås har fått regeringens uppdrag att etablera en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med att utveckla en hållbar textil- och modeindustri.

Rektor har ordet