Huvudmeny
Amir Mahboubi..

2017-05-22

Teknik för avloppsrening får nytt användningsområde

En ny teknik, som kan användas i reaktorer för produktion av bioetanol, designas och utvecklas just nu i ett doktorandprojekt vid Högskolan i Borås.

Amir Mahboubi, doktorand inom Resursåtervinning, har nyligen presenterat en rapport om hur en befintlig teknik för rening av avloppsvatten nu kan få ett helt annat användningsområde – framställning av bioetanol från avfall, till exempel restprodukter från jord- och skogsbruk. Tekniken ger snabbare och jämnare produktion av etanol och skonar miljön.