Huvudmeny
Textila mönster

2017-12-18

Förståelse för mönster kan utveckla textildesignområdet

Passion för mönster driver Tonje Kristensen Johnstone, universitetslektor och doktorand inom textildesign. Nu har hon kommit halvvägs i sina doktorandstudier och presenterar sina resultat vid ett licentiatseminarium. Där ska hon bland annat berätta om textila mönster som rumslig bestämning.

Hej Tonje Kristensen Johnstone, vad är syftet med din avhandling?
– Det är att undersöka textila mönster som rumslig definierare och vad det betyder i en mönsterkontext inom textildesign. Ett andra syfte är att använda konceptuella rumsliga begrepp som alternativa designvariabler i designprocessen, och att undersöka hur det kan användas för att definiera och analysera mönsterrelationer.