Huvudmeny
Frances Hultgren och Monika Johansson

2017-12-12

Högskolans bidrag – ett lyft för att öka elevers läsintresse

För att uppmuntra elevers läsintresse, öka läsförmågan och skapa en positiv läskultur bad Skolverket under 2014 om förslag på innehåll till handledarutbildningar i hur man ska jobba med kollegialt lärande. Av 50 bidrag, så kallade moduler, valdes Högskolan i Borås modul ut som ett av de åtta bästa.

Den modul som högskolan tagit fram heter ”Stimulera läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier och består av åtta delar med fokus på bland annat läsande förebilder, digital läsning, serier för att främja läsning och läsmiljöer.