Huvudmeny

Kalendarium

Ändra filtrering

Nu visas händelser som matchar följande filtrering :
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT


Sökresultat:

Föreläsning: Barnen som utmanar oss

Camilla Carlsson föreläser om barnen som utmanar oss för pedagogisk personal i förskolorna i Borås...

Internationella veckan

Den internationella veckan kommer att belysa vad Högskolan i Borås gör och kan göra i ett globalt...

Datahantering och tillgång till forskningsdata

Hur Sveriges lärosäten hanterar forskningsdata är en högaktuell fråga och den drivs med starka...

Sektionsmöte biblioteks- och...

Personalmöte för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Datahanteringsplaner (omgång1)

Biblioteket anordnar en workshop där vi kort presenterar en mall för datahantering och diskuterar...

Mötesplats Profession-Forskning

Mötesplats Borås Forskning och profession äger rum 27-28 oktober 2016  för 15:e...

Workshop i Academic Writing

Högskolan erbjuder utbildning och handledning i akademiskt skrivande på engelska. Syftet är att få...

Handledning av utvecklingspedagoger

Helena Pokka handleder utvecklingspedagoger vad gäller förhållningssätt, ledarskap och roller...

MIK - Konferens

Konferensen MIK - Medie och informationskunnighet, ges i samarbete med Lärarkonventet och Statens...

GEM: Forskningspropositionen

Välkommen till en diskussion om Forskningspropositionen och dess konsekvenser för Högskolan i...

Akademifika A3

Gemensamt fika för medarbetare inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Sektionsmöte biblioteks- och...

Personalmöte, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Föreläsning och workshop: Digitala verktyg

Tobias Ruthenberg håller föreläsning och workshop om digitala verktyg i högre utbildning för...

Forskningsseminarium: Digital Platforms

Mer information kommer längre fram

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

Research on Sustainability, RoS

Syftet med denna konferens är att, över ämnesgränserna, diskutera och inspireras av högskolans...

Active Learning Classroom, minikurs

På Högskolan i Borås pågår ett arbete med att bygga upp en lokal för aktivt lärande (Active...

Handledning av utvecklingspedagoger

Helena Pokka handleder utvecklingspedagoger vad gäller förhållningssätt, ledarskap och roller...

PING PONG-kurs, grundnivå

Kursen vänder sig till högskolans personal och dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina...

Akademifika A3

Gemensamt fika för medarbetare inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

892 dagar senare, med sikte mot 2025

Högskolegemensam aktivitet från lunch till lunch 8-9 december. Kvällsaktivitet ingår på torsdagen...

Sektionsmöte biblioteks- och...

Personalmöte, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap. OBS! Mötet är inbokat...

Föreläsning om ordförrådsdidaktik

Ewa Hesslow föreläser om ordförrådsdidaktik på Sven Eriksonsgymnasiet (uppdragsutbildning).

Föreläsning om att reagera

Helena Pokka föreläser om att reagera, reflektera och metareflektera för personal vid Högskolan för...

STARK-dagen

Välkommen på årets STARK-dag - högskolans egen arbetsmarknadsdag! Boka in dagen redan nu, mer...

Professorsinstallation och doktorspromotion

Boka in denna dag för högskolans årliga professorsinstallation och doktorspromotion. Mer...

Föreläsning: Estetiska lärprocesser

Mats Andersson håller en uppföljande föreläsning för förskolepersonal i Partille kommun om...