Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
2016
Välj

Trappa av böcker

Dialogdagen – vad hände sedan?

För två månader sedan samlades A3:s medarbetare för att diskutera ökad forskningsvolym, -medvetenhet och -anknytning. Men vad har hänt efter det?

Jenny Johannisson

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor

På styrelsemötet den 6 oktober beslutade styrelsen att utse nuvarande vicerektor Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor.


Budgetpropositionen presenterades för styrelsen

Rektor Björn Brorström presenterade vid dagens styrelsemöte den kommande budgetpropositionen.


Varför finns ingen tekniker på plats vid stora evenemang?

Inblicksfrågan handlar den här gången om teknisk support i salar när man har ett evenemang på gång.


Prins Daniels Fellowship tände en gnista till entreprenörskap

Hur blir man en framgångsrik företagare? Det ville många av högskolans studenter få veta när Prins Daniels Fellowship besökte högskolan.


AXELOS vill ha inspel från InnovationLab om ITIL

Företrädare från AXELOS, ägare till det världsledande ramverket ITIL, gästade årets ITSM-konferens vid Högskolan i Borås i veckan.


Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås

Martin Hellström har nu ansökt om entledigande från sitt uppdrag som prorektor vid Högskolan i Borås.


Förslag till förnyad anställning för rektor

Efter samråd med Högskolan i Borås styrelseordförande Roland Andersson ställer sig Björn Brorström positiv till en fortsättning som rektor.


Klart med tillförordnad stabschef

Anders Stenström är från och med den 12 september tillförordnad stabschef för de två nya stabsfunktionerna vid Högskolan i Borås.


Kommer inte favoritadresserna upp i GroupWise?

Kommer inte favoritadresserna upp som förslag när du ska skicka mejl via GroupWise? Då kan det hända att Favoritadressboken har kopplats ur.