Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
2017
Välj

Högskolan exteriör

Nya tjänstefördelningsprinciper på A3

1/1 2018 börjar ett nytt arbetstidsavtal att gälla. På A3 har det även tagits fram nya principer för tjänstefördelning, som börjar gälla samtidigt.

Campusbild Högskolan i Borås, väggmålning

Utlysning av medel ur Svea Bredals fond

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap har nu möjlighet att ansöka om medel ur Svea Bredals fond. Ansökan är öppen t.o.m. 13/11 2017.


Publikationer inom A3 januari-15 augusti 2017

I fortsättningen kommer de senaste publikationerna från A3 presenteras i Kopplingen varje månad. Här kommer publikationer från första halvan av 2017.


Akademichefens sommarhälsning

Nu väntar en lång och härlig sommar, då vi förhoppningsvis kan förkovra oss i sådant som får oss att slappna av.


Fyra doktorer och en professor

Fyra doktorer och en professor från A3 deltog 5/5, då högskolans årliga professorsinstallation och doktorspromotion gick av stapeln.


Rektor besökte akademin

Tisdagen den 9 maj besöktes Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3) av högskolans rektor Björn Brorström.


Internationell inspiration efter STINT-stipendium

Helena Francke tillbringade hösten vid ett universitet i Hongkong för att få internationella influenser. Detta möjliggjordes av ett STINT-stipendium.


Ny verksamhetsplan med skärpta mål

Under hösten har A3:s ledningsråd arbetat med en verksamhetsplan (VP) för perioden 2017–2019.


Minskad sårbarhet i det internationella arbetet

Ett IN-team och ett UT-team. Med särskilda fokusområden ska de internationella koordinatorernas arbetssätt bli tydligare och mindre sårbart.