Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
2017
Välj

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

Förberedelser för lärarutbildningar i Skövde i full gång

I januari drar nya lärarutbildningar igång i Skövde. Förberedelserna för utbildningarna på den nya studieorten är i full gång.

Anita Kjellström

Anita Kjellström ny chef på Sektionen för förskollärarutbildning

Den 11/9 tillträdde Anita Kjellström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde som ny sektionschef på Sektionen för förskollärarutbildning.


Akademin diskuterade forskningsanknytning en hel eftermiddag

11/10 samlades drygt 50 medarbetare vid A3 för att diskutera och inspireras kring frågor som rör forskningsanknytning i utbildningarna.


Publikationer inom A3 augusti-september 2017

Publikationslistan hämtas direkt från DIVA, så glöm inte att registrera dina publikationer där!


Modell för beräkning av kursbudget försenad

Implementering av ny modell för kursbudgetberäkning har blivit framskjuten pga förseningar i arbetet med uppdatering av systemet för...


Samarbetsprojekt kring träning inom ambulanssjukvård prisas

Ett nytt sätt att träna och simulera inom ambulanssjukvård uppmärksammandes nyligen med Prehospitala priset 2017.


Nya tjänstefördelningsprinciper på A3

1/1 2018 börjar ett nytt arbetstidsavtal att gälla. På A3 har det även tagits fram nya principer för tjänstefördelning, som börjar gälla samtidigt.


Utlysning av medel ur Svea Bredals fond

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap har nu möjlighet att ansöka om medel ur Svea Bredals fond. Ansökan är öppen t.o.m. 13/11 2017.


Publikationer inom A3 januari-15 augusti 2017

I fortsättningen kommer de senaste publikationerna från A3 presenteras i Kopplingen varje månad. Här kommer publikationer från första halvan av 2017.


Akademichefens sommarhälsning

Nu väntar en lång och härlig sommar, då vi förhoppningsvis kan förkovra oss i sådant som får oss att slappna av.