Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
2017
Välj

Helena Francke

Internationell inspiration efter STINT-stipendium

Helena Francke tillbringade hösten vid ett universitet i Hongkong för att få internationella influenser. Detta möjliggjordes av ett STINT-stipendium.

Pilar som pekar ut riktning

Ny verksamhetsplan med skärpta mål

Under hösten har A3:s ledningsråd arbetat med en verksamhetsplan (VP) för perioden 2017–2019.


Minskad sårbarhet i det internationella arbetet

Ett IN-team och ett UT-team. Med särskilda fokusområden ska de internationella koordinatorernas arbetssätt bli tydligare och mindre sårbart.