Huvudmeny

Checklista

Bibliotek

Biblioteket finns i E-huset på bottenplan. För öppettider med mera, se www.campusbiblioteket.se

Inloggning till dator på Campus Varberg

I receptionen får du inloggning som du använder både i lektionssalar och på arbetsplatsen i lärarrummet.

Eduroam/trådlöst nätverk

På Campus Varberg finns Eduroam som trådlöst nätverk. Läs mer om hur du som student och personal kan använda dig av Eduroam.

Felanmälan

Om teknik, lokaler eller något annat inte fungerar som det ska, fyll då i formuläret för felanmälan.

Kommunikationer

Kommer du med bil till Varberg finns parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen, strax intill Campus Varberg. Det finns också parkeringsplatser på Hamnplan framför Campus. Observera att parkering är gratis i Varberg, men på en del platser behöver du parkeringsbricka (finns att få i Campus reception). Kommer du med tåg har du knappt 5 minuters promenad till Campus Varberg.

Kopiering

Det finns två stora kopieringsmaskiner på administrationen på andra våning i C-huset samt en i lärarrummet på tredje våning i C-huset.

Litteraturlista

Högskolans kursplanesekreterare skickar över uppdaterade litteraturlistor till kontaktpersonen på campusbiblioteket. Denne ser till att det finns minst ett exemplar av kurslitteraturen till utlåning och ett referensexemplar i biblioteket.

Lokalbokning

Kursansvariga ska meddela receptionen på lokalbokning@campus.varberg.se när schemat är klart samt eventuella förändringar, så återkommer de med lokalbokningar sedan. Du som kursansvarig ansvarar för att föra in lokalbokningarna i schemat i KronoX.

Lokaler

Overhead, datorer och projektorer finns i salarna. Video, CD och DVD kan spelas upp via dator och projektor. Smartboard finns i A148, A206, A233 och E116. Dokumentkamera finns i A209, A210, B130, C302 och C303. Behöver du möblera om i salarna ansvarar du för att det återställs när du lämnar rummet.

Campus Varberg har fem gradängsalar, ett stort antal salar för ca 30 personer och större grupprum för 15-20 personer. Det finns en fysiksal (B113), en kemisal (A146) och fem dataundervisningssalar (B209, B231, B232, E323, E324). Det finns även en bildsal (E410) och en drama- och musiksal (E407). Det kan i vissa fall bli nödvändigt med tentamen eller gymnastikundervisning i andra lokaler i Varberg.

Vid eventuell lokalbrist kan det också bli aktuellt med undervisning i Folkets Hus som ligger ca 10 minuters gångväg från campus.

Lärarrum

Högskolan i Borås har ett eget lärarrum på tredje våning i C-huset. Där finns skrivbord, datorer, skrivare, kopieringsmaskin och sammanträdesbord. Telefonnummer till lärarrummet är 0340-69 74 15.

Nyckelbricka

Nyckelbrickan kvitterar du ut i receptionen. Den kan lämnas tillbaka i receptionen eller i den vita lådan till vänster vid utgången från C-huset. Är receptionen stängd när du kommer och du saknar nyckelbricka, kontakta vaktmästare Jan Svärdström på 0340-69 74 10.

Personalrum

Du är välkommen till personalrummet på andra våningen i C-huset. Där finns kaffe och du kan äta medhavd lunch.

Receptionen

Receptionen finns på första våning i C-huset och har öppet tisdag, onsdag och torsdag kl 8.00-15.00 samt måndag och fredag kl 8.00–13.00. e-post: reception@campus.varberg.se, tel 0340-69 74 00

Tentamen

Se rutiner för tentamenshantering för Varberg under
hb.se/Anstalld/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/Kursplanering-lararutbildningar/Genomforande-av-kurs/Tentamen/