Huvudmeny

Kontaktuppgifter

Bemanning från Högskolan i Borås

Samordnare för lärarutbildningarna på Campus Varberg

Karin Ek
E-post: karin.ek@hb.se, tel 0340-69 74 30 eller 033-435 45 12.
Kontor: andra våningen i C-huset enligt anslag på dörren.

Studievägledare

Susanne Fogelkvist
E-post susanne.fogelkvist@hb.se tel 033-435 43 31.
Kontor: andra våning i C-huset enligt anslag på dörren.

Campus Varbergs kontaktpersoner för lärarutbildningarna

Utbildningssamordnare för lärarutbildningarna

Martina Bengtsson
E-post: martina.bengtsson@campus.varberg.se, tel 0340-69 74 41, 0729-73 36 02

Campusbibliotek

Veronica Aasheim-Kvist, bibliotekarie
e-post: veronica.aasheim-kvist@varberg.se, tel 0340-69 74 47.
www.campusbiblioteket.se

Reception och lokalbokning

Gunilla Fors och Viveca Sternsén
e-post: reception@campus.varberg.se, tel 0340-69 74 00
lokalbokning: lokalbokning@campus.varberg.se

Tentamensadministration

Gennet Duveslett, administrativ handläggare
e-post: gennet.duveslett@campus.varberg.se, tel 0340-69 74 05
Eva Inghammar, administrativ handläggare
e-post: eva.inghammar@campus.varberg.se, tel 0340-697403, 0708-587403
tentamen@campus.varberg.se

Teknisk support

Jan Svärdström, vaktmästare
e-post: jan.svardstrom@campus.varberg.se tel 0340-69 74 10, 070-55 86 392.
Kontor: andra våningen i C-huset.

Stefan Heland, vaktmästare
e-post: stefan.heland@campus.varberg.se tel 0340-69 74 33, 070-1459441.
Kontor: andra våningen i C-huset.