Huvudmeny

Efter kurs

Inrapportering av resultat

Rapportera in resultat till respektive utbildningsadministratör. Kom ihåg att även rapportera in slutbetyg för hel kurs.

Återrapportering i TFU

Återrapportering av resursförbrukning och kursrapport sker i TFUn enligt uppmaning via automatmail efter varje läsperiod (P1-P4). Deadline för återrapportering i TFU är två veckor efter terminsslut.

Kursutvärdering och kursrapport


Deadline för uppladdning av kursrapport i TFU är två veckor efter terminsslut.

Se regler och rutiner på webbsidan om kursrapport i menyn.