Huvudmeny
Papper och penna

Arbetsmiljö och lokal samverkan

Arbetsmiljökommittén

Deltagare

Mikael Löfström (ordförande) - Arbetsgivare rep.
Olle Holmudd (vice ordförande) - skyddsombud
Sara Svensson (sekreterare) - Arbetsgivare rep.
Tore Johansson - Arbetsgivare rep.
Tatiana Svedén - SACO
Magnus Sirhed (OFR)
Albin Haverstål - Studentrepresentant

Skyddsrond kommer att ske 1 gång per år i kontorslokaler/undervisningslokaler, skyddsrond i labb kommer att ske med tätare frekvens.

Minnesanteckningar

19/1 2016 (pdf) 
25/11 2015 (pdf)
30/9 2015 (pdf) 
25/8 2015 (pdf)

11/6 2015 (pdf)

Skyddsrond

Skyddsrond 11/6 2015 (pdf)

Lokal Samverkansgrupp

I denna grupp träffar arbetsgivaren och lokala fackliga representanter på akademinivå för att informera och diskutera sakfrågor kopplat till personal och verksamhet. 

Deltagare

Mikael Löfström - Arbetsgivare rep.
Tore Johansson - Arbetsgivare rep.
Sara Svensson - Arbetsgivare rep.
 
Olle Holmudd - skyddsombud
Vakant - skyddsombud
Tatiana Svedén - SACO
Jorge Ferreira - SACO