Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Elena Bogdanova

2017-02-01

Vikten av att bevara kulturarv lyfts i nytt forskningsprojekt

Hur tänker människor som engagerar sig i staden och som vill bevara den som den är? Detta ska Elena Bogdanova undersöka närmare.

– Vi vill uppmärksamma sammanhang där människor engagerar sig i staden genom att vilja bevara den som den är. Det handlar om långsiktig hållbarhet, en hållbarhet som rör både det sociala och det materiella. Här överförs det förflutna till framtiden utan egentliga krav på förändring, snarare är det motsatsen som gäller – att göra så lite som möjligt, eller med så lite påverkan som möjligt, berättar Elena Bogdanova.

I projektet har två nyckelsituationer valts ut: bevarande av...