Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Ann-Sofie Rihs

2016-12-20

Nytt uppdrag som biträdande akademichef

Ann-Sofie Rihs, akademicontroller, har tilldelats uppdraget som biträdande akademichef från och med 1 december 2016.

Som akademicontroller arbetar Ann-Sofie Rihs i nära samarbete med akademichef Lotta Dalheim Englund. Ann-Sofie Rihs håller bland annat ihop akademins arbete med verksamhetsplaner, handlingsplaner, budgetprocess och uppföljning. Skillnaden när hon nu går in i uppdraget som biträdande akademichef är att hon får ett större beslutsutrymme.

– Akademin växer, bland annat med forskarutbildning, och det finns behov av fler personer med mandat att fatta beslut. Min nya roll kommer bland annat...