Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Workshop i Indien, Mumbai.

2017-11-10

Workshop i Indien om viktiga ämnen

Karin Högberg, universitetslektor och forskare i vårdvetenskap, har varit i Mumbai i Indien 30-31 oktober och genomfört en konferens tillsammans med stiftelsen Narotam Sekshira Foundation i syfte att etablera kontakt med forskare och fältpersonal i Indien för att fördjupa samarbetet kring reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hur har det gått på workshopen?
Bra! Mycket välordnat av Narotam Sekshira Foundation (NSF) - en stiftelse som vi fick kontakt med när vi ordnade en konferens i Nairobi, Kenya i våras med UN-habitat med fokus urbana miljöer. NSF och vår svenska grupp (från Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Trollhättan väst) har planerat denna workshop sedan dess. Vi finansierade merparten, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, men NSF gjorde jobbet med själva ...