Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Lina Palmér på scen

2017-05-17

”Ett ypperligt tillfälle att samverka och knyta kontakter”

Lina Palmér var nyligen keynote-speaker på svenska barnmorskeförbundets årliga konferens Reproduktiv hälsa 2017.

Du har deltagit på en nationell barnmorskekonferens, vad bidrog du med?
– Mitt bidrag hade titeln Amning, feminism och sexualitet - en existentiell betraktelse. Föredraget problematiserade synen på kvinnokroppen och framför allt vår syn på bröst och amning utifrån idéhistoriska, filosofiska, feministiska, existentiella och vårdvetenskapliga perspektiv.

Berätta mer!
– Mitt viktigaste budskap var att amning är ett...