Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Katarina Karlsson

2017-03-16

Finansiering – även mindre summor räknas

Katarina Karlsson är skicklig på att söka medel och lägger även möda på de lite mindre summorna.

Hej, Katarina! Vad har du fått finansiering för på sistone?
– Jag har bland annat fått finansiering från Ebba Danelius stiftelse och Jerringfonden för att kunna resa på större konferenser. Exempelvis har jag varit i Montreal, Vancouver, Island och Dublin för att presentera min forskning och nätverka med forskarkollegor i världen. Det handlar inte om stora summor, kanske mellan 5 000-15 000 kronor per stipendium, men det är otroligt värdefullt...