Huvudmeny

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. Här finns också FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Sjukhusmiljö

2016-10-20

Vilka faktorer ligger bakom hög personalomsättning i vården?

Universitetslektor Göran Jutengren ingår i det team som ska undersöka bakomliggande faktorer för hög personalomsättning i vården.

Göran Jutengren, disputerad i psykologi, har ett spännande forskningsprojekt på gång tillsammans med kollegor från KTH och Göteborgs universitet. Vi hörde av oss för att få veta mer om vad de ska studera.