Huvudmeny

Organisation

Chef för Verksamhetsstöd är förvaltningschef Karin Cardell. Ställföreträdande förvaltningschef är Birgitta Alfraeus.

Verksamhetsstödet består av åtta avdelningar. Avdelningarna presenteras här med respektive chef: