Huvudmeny

Ekonomi

På avdelningen Ekonomi arbetar vi inom följande områden:

  • Ekonomi
  • Upphandlings- och inköpssamordning
  • Lokalförsörjning
  • Hållbar utveckling
  • Arkiv och registratur
    Ekonomichef

Linda Sörensen

Ekonomer och ekonomiadministratörer

Louise Holmgren - A1: Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Sektionen för ingenjörsvetenskap

Ida Noring - A1: Sektionen för företagsekonomi och textilt management, SIIR

Lars Björkman - A1: Smart textiles, Sektionen för design, Verkstäderna

Josefine Randenius- A2

Anna-Lena Johansson - A3: Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin - A3: Sektionen för lärarutbildning, Sektionen för förskollärarutbildning, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Sektionen för informationsteknologi

Anita Granholm - Verksamhetsstöd

Marie Wilhelmsson - extern forskningsfinansiering

Petra Lindberg- Rektor och nämnderna

Jenny Eliasson Teesalu

Annika Edvardsson

Maria Herbertsson

Upphandlingsjurist

Anders Post

Fastighetssamordnare

Christina Lindqvist

Fastighetsadministratör

Cecilia Hallgren

Handläggare för hållbar utveckling

Tina Ottosson

Elias Regelin

Arkivarie

Åsa Enmyren (tjänstledig)

Robert Wedin

Registrator

Henrik Gunterberg 

Pernilla Grahn