Huvudmeny
Maria Lindh

2017-02-21

Beskrivningar av molntjänster påverkar vår verklighet

Hur pratar vi om molntjänster och hur hänger de ihop med hur de uppfattas och tas förgivna. Maria Lindh, nybliven doktor, har undersökt detta.

– Det språk vi använder i beskrivningen av molntjänsterna, och IT över huvud, taget legitimerar dem, säger Maria Lindh. Genom ordval och uttryck har en gemensam förståelse för molntjänsterna skapats, vilket legitimerar införandet av den nya tekniken och gör oss tillvanda vid den. Vi ifrågasätter inte eftersom det kan uppfattas som teknikfientligt och bakåtsträvande. Det gör oss också lite tekniknaiva, där vi inte alltid tar sådant som integritetsproblem på allvar. Eftersom IT är så integrerat i...