Huvudmeny
Forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Beskrivning

Området behandlar meningsbärande information i vid mening och hur denna kan ordnas, göras sökbar och tillgänglig samt förmedlas med olika tekniker och informationstjänster. Forskningen behandlar förutsättningar och metoder för enskilda och verksamheter att få tag i önskad/relevant information för olika aktiviteter, för utbildning och för bildning eller upplevelser.

Området fokuserar på såväl biblioteks- och informationstjänster som hur individer, verksamheter eller organisationer söker, använder och får tillgång till information. Förutsättningarna studeras på såväl mikro- som makronivå och innefattar kulturpolitiska och informationspolitiska aspekter.

Tre huvudområden för forskningen är:

  1. informationsanvändning/informationsbeteende
  2. digitalisering och digitala bibliotek
  3. bibliotek, kultur- och informationspolitik

Forskningen är organiserad i fyra grupper och eftersträvar excellens inom en rad spännande delområden. Forskarutbildningen, som också är den mest omfattande i Sverige inom ämnet, har nära kopplingar både till grundutbildning och avancerad nivå, liksom till forskargrupperna. Internationellt samarbete är viktigt i forskning. Såväl forskare som doktorander deltar i nätverk och internationella konferenser och har även nära kontakt med externa samarbetspartners inom professionsområdet.

Utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås bildar den största enheten inom sitt ämne i Sverige. Här ingår cirka 10 professorer, 12 lektorer och ett 20-tal adjunkter. Cirka 20 doktorander deltar i vår forskarutbildning.

Forskningsprojekt

Här återfinns forskare och deras projekt, liksom  samarbeten med andra universitet, forskningsinstitut inom Sverige och större EU-projekt där instutionen ingår som en av flera partners. Mycket av forskningen inom området bedrivs av doktorander i enskilda avhandlingsprojekt eller i avhandlingsarbeten inom större projekt. I enlighet med högskolans profil samarbetar forskare inom området dessutom inom utvecklingsprojekt som genomförs av bibliotek och andra informationsintensiva organisationer. Några sådana större projekt har varit Shaman, EXAKT och FilIP. Nu pågår ett stort e-boksprojekt. 

Ett ämne med informationsfrågor i fokus 

Biblioteks- och informationsvetenskap tar sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik. (Forskningsrådsnämndens ämnesbeskrivning, 1989)

Pågående avhandlingsprojekt

Publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt