Huvudmeny
Daniel Yar Hamidi

2016-08-26

Ny avhandling om innovativt styrelsearbete

En välfungerande styrelse är inte alltid synonym med en styrelse som skapar de bästa förutsättningarna för utveckling visar ny forskning.

Daniel Yar Hamidis forskning handlar främst om vilken roll ordförandeskapet i styrelsen i små och medelstora företag spelar för att företaget ska utvecklas innovativt. – Min utgångspunkt är att man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag. Det mesta som har sagts om ordförandeskapet berör de stora bolagen, ofta i ett amerikanskt sammanhang, och handlar mycket om de strukturella faktorerna. Det finns med andra ord ett stort behov av att titta på styrelsearbetet ur ett...

Linnea Bågander

2016-08-22

Konstnärlig designforskning i ständig rörelse

Linnea Bågander forskar om kläder, kroppen och om hur en kropps rörelser påverkas av kläderna. Och tvärtom.

Sara Hornborg

2016-08-09

Forskning på fiske för en mer miljövänlig produkt

Sara Hornborg från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut forskar om fiske och är en av de tävlande i Forskar Grand Prix Borås 2016.

Angela Bång

2016-08-04

Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Forskning pågår för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.

Maja Gunn

2016-07-27

Kan forskning inom design förändra samhällets...

Maja Gunn är en av forskarna som tävlar i årets Forskar Grand Prix. Hennes konstnärliga designforskning utmanar heteronormen.