Huvudmeny
Dan Åkesson och Martin Bohlén

2017-08-14

Forskare utreder effekten av en ökad mängd bioplastavfall

Forskare vid Högskolan i Borås ska bringa klarhet i frågan om hur stor påverkan introduktionen av bioplaster har på dagens återvinningscentraler.

Det kommer ständigt ut nya plaster på marknaden och samtidigt ökar plastavfallet i samhället, vilket i sin tur ökar trycket på återvinningscentralerna. En av dessa nya plasttyper är bioplasterna, som baseras på biologiskt råmaterial.