Huvudmeny
Person som pratar i mobilen i bilen

2017-02-24

Balans mellan tillgänglighet, patientsäkerhet och trafiksäkerhet

Forskning från Högskolan i Borås visar att distriktssköterskors arbete under kvällar och helger ofta består av telefonrådgivning – från bilen.

Föremål för studien är distriktssköterskor i Västra Götaland som är ansvariga för hemsjukvård under jourtid. Deras arbete går då bland annat ut på att ge telefonrådgivning till de äldre och deras anhöriga samt till vård- och omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden eller hemma hos äldre. Dessutom vårdar distriktssköterskorna dem som är i behov av mer avancerad vård.