Huvudmeny
Mohammad taherzadeh

2017-03-24

Expertkunskaper om biogasproduktion till Indonesien

I Indonesien är biogas, producerad bland annat av avfall från fruktindustrin, av stort intresse.

Nu ska forskare från Högskolan i Borås och Chalmers dela med sig av sin expertis för att göra processen effektiv och ekonomiskt bärkraftig. 

Biogasproduktion baserad på förnyelsebara råvaror är en attraktiv energikälla ur ett hållbarhetsperspektiv. I det nya projektet ”Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors” ska forskare från Sverige och Indonesien skapa plattformar, samarbete och kompetensutveckling under tre år.