Huvudmeny

Analys och modellering av avfallsförbränning


Projektet handlar om analys av fosfor och alkaliföreningar i bränslen och askor från samförbränning samt termodynamiska jämviktsberäkningar på ask- och beläggningsbildning med verktyget FactSage.

Diarienummer

FO2013/66

Startdatum

2013-05-01

Slutdatum

2014-04-30