Huvudmeny

Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning


Flygaska från avfallsförbränning är en restström i Sveriges energisystem. Orenad och oupparbetad utgör vissa flygaskor farligt avfall, för vilka några hållbara långsiktiga lösningar inte finns tillgängliga i Sverige. Projektets vision är att dessa ska behandlas i syfte att kunna användas.

Diarienummer

FO2014/80

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2016-08-31