Huvudmeny

Beräkningsstudier på molekyl- och makronivå av molekylär genomtränglighet i polymera material


Målet för detta projekt är att med hjälp av beräkningar/simuleringar studera genomträngligheten av små molekyler genom kompositmaterial av polymerer och kolbaserade nanopartiklar eller nanopartiklar av lera.

Diarienummer

FO2012/97

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2015-06-30