Huvudmeny

Bibliotek, IKT och lärande (BIKT)


Den snabba utvecklingen av modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) har skapat möjligheter för bibliotek att erbjuda nya tjänster och bättre utvecklade system för att tillgodose människors behov i lärandesituationer, både inom utbildningsväsendet, i folkbildningen och i arbetslivet.

Startdatum

2004-01-01

Slutdatum

2008-10-31