Huvudmeny

Bioetanol, bioetylen och biopolyetylen


Det finns mycket liten " grön " eller biobaserad tillverkning av polyetylen som produceras i världen idag, trots att efterfrågan är mycket hög och ständigt ökande .

Diarienummer

FO2014/40

Startdatum

2014-11-01

Slutdatum

2017-10-31