Huvudmeny

Biogas från lignocellulosa: Tekno-ekonomisk utvärdering av förbehandling med NMMO


Projektets syfte är att ta fram och utvärdera en novell förbehandlingsteknik av svårnedbrytbara substrat som lätt och direkt kan kopplas till befintliga anläggningar och därigenom väcka intresse för att tillämpa tekniken hos anläggningsägare, teknikleverantörer, kommuner, industri, avfallsbolag, myndigheter och branschorganisationer.

Diarienummer

201-11-62

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2012-12-31