Huvudmeny

Brasilien-Sverige Waste Recovery


Projektet syftar till att utöka samarbetet inom avfallsåtervinning. Borås stad var en av pionjärerna i Sverige för att minska deponering och omvandla avfall till energi, bränsle och material. Sedan 2006 har Högskolan i Borås tillsammans med Borås Stad, Borås Energi & Miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samarbetat för att överföra kunskap och teknik inom avfallshantering och resursåtervinning från Sverige till andra länder. Dessa aktörer har bildat ett nätverk i Borås som kallas "Waste Recovery - Aktörssamverkan" i samarbete med flera privata bolag och andra kommunala aktörer.

Diarienummer

1011-10-62

Startdatum

2010-12-09

Slutdatum

2011-12-31