Huvudmeny

CelluTex Cellulosabaserad textil


CelluTex Cellulosabaserad textil är en påverkansplattform vars mål är att positionera det svenska styrkeområdet ”cellulosabaserad textil” på europeisk nivå så att utpekade behov av forskning, utveckling, innovation och demonstration inom regenerering av cellulosafibrer återfinns i kommande arbetsprogram inom Horisont 2020.

Diarienummer

2014/146

Startdatum

2014-06-02

Slutdatum

2016-06-02