Huvudmeny

Design, textila uttryck och kultur


Projektet vill undersöka det traditionella, textila och småskaliga hantverkets möjligheter att utveckla nya produktidentiteter, ny design och marknadsföring av dessa.

Diarienummer

1102-09-62

Startdatum

2010-01-02

Slutdatum

2012-12-31

Projektledare

  • Biträdande projektledare Christer Ahlberger, Göteborgs universitet

Områden