Huvudmeny

Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst


Forskningsprojektet följer, stödjer och utvärderar en handlingsplan som Göteborgs stad har tagit fram för att bidra till en attraktiv och hållbar hemtjänst.

Startdatum

2016-09-01

Slutdatum

2019-08-31

Handlingsplanen omfattar hela Göteborgs hemtjänst, och två stadsdelar, Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo har valts ut och ingår i projektet. Där genomförs en ettårig pilotstudie med två timmars fysisk aktivitet i veckan på betald arbetstid och ett nytt bemanningsplaneringssystem införs. Samtidigt görs en rad andra insatser som ska bidra till en bättre arbetsmiljö.

Arbete inom hemtjänsten är tungt så väl fysiskt som psykiskt, med sjukskrivningar som följd. Målsättningen med forskningen är hitta lösningar som kan förbättra den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön i praktiken.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring.