Huvudmeny

Helikoptersjukvård – vårdande möten med patienter som drabbats av ett tidskritiskt tillstånd

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2024-01-01

Sveriges invånare har rätt till säker, trygg och tillgänglig vård både på och utanför sjukhus. Ett säkert och tryggt omhändertagande med helikoptersjukvård kan medföra att fler patienter överlever svåra skador och akuta sjukdomstillstånd. För ökad överlevnad, minskad komplikationsrisk och möjlighet att snabbt komma tillbaka till ett normalt liv med optimalt välbefinnande, är det viktigt att det finns en väl sammanhållen vårdkedja.

Projektet syftar till att undersöka vad som är optimal vårdnivå inom svensk helikoptersjukvård. Mera specifikt avser projektet att undersöka om det finns något samband mellan tidsvinsten som helikoptertransport ibland kan erbjuda och ökad patientsäkerhet i jämförelse med vägburen ambulanstransport.

Kartläggning av helikoptersjukvårdens primära och sekundära uppdrag samt vårdarnas och patienternas perspektiv på helikoptersjukvård kan innebära flera vinster, till nytta för både patienten och hälso- och sjukvården. Den nya kunskapen förväntas bidra till en framtida helikoptersjukvård som kan planeras utifrån en medveten strategi och generera ökad patientsäkerhet och ökat resursutnyttjande. Är hälso- och sjukvården mera träffsäker kan den också innebära hälsoekonomiska vinster och därmed en besparing för samhället.

Externa forskare

  • David Summermatter, doktorand
  • Anneli Strömsöe, PhD, leg SSK, universitetslektor, Högskolan i Dalarna
  • Hans Blomberg, PhD Specialist i anestesi och intensivvård ambulansöverläkare/helikopterläkare

Områden

Centrumbildningar