Huvudmeny

HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin


Målet med projektet HybTex är att utveckla och testa ett nytt textilliknande material tillverkat av långa skandinaviska träfiber i pappersmaskin, vilket i sin tur kan bidra till ökad konkurrenskraft för svensk pappers- och textilindustri.

Diarienummer

FO2014/109

Startdatum

2014-11-01

Slutdatum

2015-04-30