Huvudmeny

Inclusive Internationalization: Pilotförsök med snabbspår för nyanlända med forskarutbildning


Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskolan, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde ingår vi i ett projekt som ska hjälpa nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har som mål att korta vägen till fortsatta forskarstudier eller till en fortsatt karriär inom högre utbildning. Genom att ge deltagarna rätt verktyg och förutsättningar kan svenska lärosäten bättre ta tillvara på den höga kompetens som dessa personer besitter.

Startdatum