Huvudmeny

Innovation för hållbart vardagsresande


Innovation för hållbart vardagsresande är ett projekt som syftar till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om hur digitala informationsinfrastrukturer och tillhörande tjänster kan bidra till expansionen av andelen kollektivtrafik i det totala persontransportsystemet.

Startdatum

2010-01-01