Huvudmeny

KRAFT-givande samtal till äldre


I dagens vård har samtalets plats nästan försvunnit och många äldre patienter känner sig ensamma och utelämnade, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation.

Startdatum

2013-02-01

Slutdatum

2017-12-31

Genom en studie i tre olika kommuner skapar man nu utrymme för samtal, kraft och livsglädje som ger äldre stöd att hantera vardagen med långvarig smärta.

Projektet går ut på att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hemvård utbildas i att stödja äldre i vardagen genom så kallade KRAFT-givande samtal. KRAFT står för orden konfrontation, reflektion, ansvarstagande, från "man" till "jag" och taktfull utmanande hållning.

Projektet genomför inom det Strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås. Läs mer om samarbetet.