Huvudmeny

Lågviktiga elektroaktiva fibrer/textilier till sensorer och styrkomponenter


Detta projekt avser att utveckla högkvalitativa kolinnehållande polymerkompositer och nya komponenter med högre elektrisk konduktivitet, förbättrade egenskaper för att framställa effektiva lågviktiga fiber/textilbaserade styrkomponenter och sensorer till intelligenta textilapplikationer.

Diarienummer

139-09

Startdatum

2009-07-01

Slutdatum

2014-06-30

Projektledare

  • Mikael Rigdahl, Chalmers

Forskargrupper